Εκπρόθεσμες εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες αφού υποβάλλουν την εκπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση την τυπώνουν και στη συνέχεια την καταθέτουν στο Διευθυντή/ντρια του σχολείου μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για να διαβιβαστούν στη συνέχεια στον Διευθυντή ΔΔΕ Αν. Αττικής για έγκριση.Οι εκπρόθεσμες εγγραφές θα καταχωριστούν στο Π.Σ Δ. myschool από τους Διευθυντές των σχολείων μετά … Περισσότερα

Αγιασμός σχολικού έτους 2022-2023

Ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το πρωί. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους και τις σχολικές τσάντες τους, καθώς θα τους δοθούν τα βιβλία και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων.