Προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό 2023

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος:www.hcg.gr η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με το σύστημα τωνΠανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τοντρόπο συμπλήρωσης και υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικάτις … Περισσότερα

Προκήρυξη και προθεσμίες για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές 2023

Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη ΔιαγωνισμούΕπιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(ΑΣΕΙ), [Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)],Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής ΑξιωματικώνΝοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),[Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού(ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], ΑκαδημαϊκούΈτους 2023 -24 – Οδηγίες για … Περισσότερα

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2005

Σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας που έχουν αναρτηθεί με θέμα «Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση ΔελτίουΑπογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)» και του σχετικού εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ., ηηλεκτρονική κατάθεση Δελτίου Απογραφής από τους στρατεύσιμους της κλάσης 2026(γεννημένοι το έτος 2005) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (από τις 02 Ιανουαρίου2023 έως … Περισσότερα