Το 3o ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ στην πόλη Auxonne της Γαλλίας στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ ‘EN.GA.GE. – ENhanceyourGAmingGEnius’

Η 2η Διακρατική Συνάντηση του σχεδίου Erasmus+ ‘EN.GA.GE. – ENhance your GAming GEnius’ πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 12 έως 18 Μαρτίου 2024 στο Lycée Prieur de la Côte d’Or, στη γαλλική πόλη Auxonne, όπου οι αποστολές από το 3ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου και το τσέχικο Λύκειο Jana Blahoslava Ivancice, συνέχισαν τη συνεργασία τους με στόχο τη … Περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 3ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με κωδικό 2023-1-EL01-KA121-SCH-000134206, το σχολείο μας, ως διαπιστευμένο σχολείο με Κωδικό διαπίστευσης 2020-1-EL01-KA120-SCH-094536, πραγματοποίησε μετακίνηση του Διευθυντή κ. Εμμανουήλ Βενετσάνου στο  Ελσίνκι της Φινλανδίας, από τις 12 έως τις 18 Μαΐου 2024. Το επιμορφωτικό σεμινάριο στο οποίο συμμετείχε έχει τίτλο ‘’Future Education – Learning for Life’ και αφορά στη … Περισσότερα