Τo 3o ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ στην πόλη Ivancice της Τσεχίας στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ ‘B.R.I.D.GE. thegap’

Η 5η και τελευταία Διακρατική Συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ ‘B.R.I.D.GE the gap’ πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ivancice της Τσεχίας την εβδομάδα 25 έως 30 Νοεμβρίου 2023 με θέμα τη σημασία της ψυχικής υγείας στη σχολική ζωή και τη διαχείριση των εξωγενών παραγόντων που μπορεί να την επηρεάσουν. Στο φιλόξενο τσέχικο Λύκειο Jana Blahoslava οι αποστολές από … Περισσότερα