Ο λόγος στους Μαθητές!

Η εργασία ανήκει στη μαθήτρια του Γ2 Ηλιοπούλου Μυρτώ και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Ιστορία Γενικής Παιδείας. Το θέμα της είναι η Βιομηχανική Επανάσταση και έχει τη μορφή ebook.

H εργασία ανήκει στο μαθητή του Β3 Λαλιώτη Γιώργο και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας. Το θέμα αφορά τον Επιτάφιο Του Περικλή και έχει τη μορφή εμπλουτισμένου power point.

Η εργασία ανήκει στη μαθήτρια του Β3 Ειριάννα Καπαρού και εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας. Εστιάζει στις διαχρονικές αξίες που υπάρχουν στο έργο «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» του Περικλή και έχει τη μορφή εμπλουτισμένου power point.