Ο λόγος στους Μαθητές!

Η εργασία ανήκει στη μαθήτρια του Γ2 Ηλιοπούλου Μυρτώ και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Ιστορία Γενικής Παιδείας. Το θέμα της είναι η Βιομηχανική Επανάσταση και έχει τη μορφή ebook.