Ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές Γ’ Λυκείου

Όσοι γονείς επιθυμούν την παρακολούθηση ενισχυτικής διδασκαλία για τα μαθήματα που εξετάζονται Πανελλαδικά θα πρέπει να υποβάλλουν στο σχολείο μας την υπεύθυνη δήλωση που αναρτάται.