Η Οικογένεια ως ισότιμος εταίρος στην καλλιέργεια θετικών στάσεων ζωής

Πρόσκληση σύμπραξης με το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό για τη διαμόρφωση αυριανών Ενεργών Πολιτών.

 

     Οι μελετητές της εκπαίδευσης έχουν κατ’ επανάληψη επισημάνει την υψηλή αξία της συμμετοχής των γονέων στο Σχολείο. Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι όταν τα σχολεία, οι οικογένειες και οι τοπικές κοινωνίες συνεργάζονται με στόχο την υποστήριξη της μάθησης, τα παιδιά τείνουν να απολαμβάνουν περισσότερο το σχολείο, να έχουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ η σχολική διαρροή μειώνεται δραστικά. Αντίστοιχα, έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι οι πολιτειακές πεποιθήσεις των γονέων και η συμμετοχή τους στα κοινά με την οπτική του ενεργού πολίτη, ενισχύουν την ανάπτυξη συνείδησης ενεργού πολίτη στα παιδιά.

Η συμμετοχή των γονέων στο σχολείο των παιδιών τους έχει μόνο ευεργετικά αποτελέσματα, όταν γίνεται βάσει του πλαισίου που διαμορφώνει και ανακοινώνει με σαφήνεια το σχολείο και όταν η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέα διέπεται από αμοιβαίο σεβασμό και κτίζεται με γνώμονα την πρόοδο και ανάπτυξη του παιδιού.