Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.