Πρόσκληση στρατευσίμων κλάσης 2025

Από την Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω πρόσκληση στρατευσίμων που γεννήθηκαν το 2004.