Ψυχολογική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, στις 16.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε μια ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών μας με την ψυχολόγο του σχολείου κ. Διαμαντή Σοφία.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να γνωρίσουν οι γονείς των μαθητών και των μαθητριών μας την κ. Διαμαντή, να ενημερωθούν για τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου και την δράση του, καθώς και για την ψυχολογική υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει για την όσο γίνεται πιο αποτελεσματική ψυχολογική θωράκιση της σχολικής κοινότητας.
Θεωρούμε ότι η πρώτη αυτή προσέγγιση ήταν εποικοδομητική και προσβλέπουμε και σε στενότερη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο μέλλον.