ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2023

Αναρτούμε τα σχετικά ΦΕΚ για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 καθώς και τις τροποποιήσεις προς ενημέρωση των υποψήφιων μαθητών.