Προκήρυξη και προθεσμίες για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές 2023

Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη ΔιαγωνισμούΕπιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(ΑΣΕΙ), [Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)],Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής ΑξιωματικώνΝοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),[Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού(ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], ΑκαδημαϊκούΈτους 2023 -24 – Οδηγίες για … Περισσότερα