Κοινωνικός Λειτουργός στο σχολείο μας

Σάς ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 υπάρχει στη διάθεση των μαθητών/τριών μας Κοινωνικός Λειτουργός, ο οποίος μπορεί, μετά από δική σας γραπτή συναίνεση, μέσω κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης να συζητήσει με τα παιδιά σας τυχόν προβλήματα που αυτά αντιμετωπίζουν μέσα στο σχολείο, αλλά και έξω από αυτό.Ο Κοινωνικός Λειτουργός ονομάζεται Λαζαρίδης Δημήτριος και θα είναι στο σχολείο μας … Περισσότερα