Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικων δοκιμασιών των υποψήφιων για ΤΕΦΑΑ 2022

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τους υποφήφιους ΤΕΦΑΑ 2022 όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.