Συμμετοχή στην πρώτη συνέλευση Νέων για την κλιματική αλλαγή!

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον ένα σοβαρό ζήτημα που απαιτεί δράσεις και προτάσεις επίλυσης.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων πολιτικής, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988. 

Αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στο πεδίο της ευρωπαϊκής, εξωτερικής και ευρύτερα δημόσιας πολιτικής, και την εμπέδωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή του ευρωπαϊκού προγράμματος ARSINOE διοργανώθηκε στις 12 και 13 Μαΐου η 1η Συνέλευση Νέων για την κλιματική αλλαγή. Το 3ο ΓΕΛ Κορωπίου έδωσε το ενεργό παρών με πρωτοβουλία και καθοδήγηση της καθηγήτριας Χημείας Ειρήνης Γεωργάκη και εκπροσώπους τους μαθητές/τριες Θανάση Χειμώνα και Χριστίνα Δανάη.