ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Την τρίτη συνάντηση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στην Λισαβόνα με θέμα Diverse Teaching Methods Based on Student’s Learning Styles 2019-IT02-KA229-062195  πραγματοποίησε αποστολή του σχολείου μας από τις 6/2 έως τις 11/2/2022.

 Στην κινητικότητα αυτή συμμετείχαν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Τουρκία και τη Ρουμανία, οι οποίοι  

  • εργάστηκαν για τη διερεύνηση νέων τρόπων διδασκαλίας  και μάθησης με τη χρήση πρωτοποριακών εκπαιδευτικών μεθόδων.
  • παρακολούθησαν παρουσιάσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, τη διοίκηση της σχολικής μονάδας και τη χρήση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
  • πραγματοποίησαν επισκέψεις στα εμβληματικότερα μνημεία της πορτογαλικής πρωτεύουσας.
  • συνεργάστηκαν με τους εταίρους μας σε θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσεως.

Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τις εκπαιδευτικούς Μ.Παππά και Γ. Αποστολάκη και από τους μαθητές και τις μαθήτριες: Α. Χειμώνα, Α. Τσικρίκα, Ε. Καλαμπάκα. Ν. Παντελοπούλου, Χ.Ζανάι και Κ. Χρυσοβιτσιώτη. Τόσο η  θερμή φιλοξενία όσο και οι δεξιότητες και οι εμπειρίες που αποκόμισαν ενθουσίασαν όλους τους συμμετέχοντες!