Αίτηση Δήλωση για τις Πανελλήνιες 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η συνημμένη εγκύκλιος για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2022.

Η προθεσμία υποβολής είναι 1-12-2021 ως και 13-12-2021, κοινή για όλους τους υποψηφίους, μαθητές και αποφοίτους.

Συμπληρωματικά σας αναρτούμε και τα αντίστοιχα υποδείγματα και οδηγίες, καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ.