Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων Ελλήνων εξωτερικού έτους 2023

Επισυνάπτονται εγκύκλιες οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων εξωτερικού έτους 2023 , καθώς και ΥΑ καθορισμού προγράμματος Εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού έτους 2023 με ΑΔΑ. Επισημαίνεται ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ το σχετικό Δελτίο Τύπου.