Πρόγραμμα Πανελληνίων Εξετάσεων 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Πανελληνίων εξετάσεων ως ακολούθως: