ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΑΣΕΩΣ 2027 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

    Προκειμένου να συντάξουμε τους Στρατολογικούς πίνακες κλάσεως 2027 των αρρένων παιδιών που γεννήθηκαν το 2006, και είναι εγγεγραμμένα στα Μ.Α. του Δήμου Κρωπίας σας αποστέλλουμε αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και σας παρακαλούμε  όπως δοθεί στα παιδιά για τη συμπλήρωση τους από τους γονείς.

    Το προαναφερόμενο έντυπο, θα πρέπει να κατατεθεί  στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου μας Βασ. Κων/νου 47  και κατά τις ώρες 08:00π.μ.-14:00μ.μ. ή να παραδοθεί στην διεύθυνση του σχολείου σας και να μας αποσταλεί έως 5/3/2022.

    Σε περίπτωση εγγραφής μαθητή σας στα Μ.Α. άλλου Δήμου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο Μ.Α του Δήμου που είναι εγγεγραμμένος.

     Είμαστε στη Διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

                                                                                            Η Τμηματάρχης

                                                                                           Μαρία Καζαντζή