ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στο πλαίσιο υποστήριξης των σχολικών μονάδων, σας ανακοινώνουμε ότι στο σχολείο μας παρίσταται η Ψυχολόγος, Διαμαντή Σοφία, κάθε Παρασκευή.

Η Ψυχολόγος απευθύνεται σε όλη τη σχολική κοινότητα, δηλαδή σε μαθητές/ μαθήτριες, γονείς/ κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς.

Δίνεται η δυνατότητα δια ζώσης ατομικών συναντήσεων ψυχολογικής υποστήριξης.

Για να κλείσετε ραντεβού με τη Ψυχολόγο, μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στη Διεύθυνση του σχολείου είτε να επικοινωνήσετε με την ίδια στο email: sofidiama@sch.gr.

Διευκρινίζεται ότι για τις συναντήσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 από το γονέα/ κηδεμόνα.