«Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.».

Από το ΥΠΑΙΘ μας ανακοινώθηκε η σχετική εγκύκλιος.