Κωδικός μηχανογραφικού

Από Δευτέρα 19 Ιουνίου μετά τις 11.00 πμ οι μαθητές/τριες καλούνται να προμηθευτούν από το σχολείο τον κωδικό που είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.