Οδηγίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2022

Με αφορμή την έναρξη των Πανελληνίων εξετάσεων στις 3/6/2022 επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο στις 7.30 π.μ. και να έχουν μαζί τους:

ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

Δύο στυλό ίδιου χρώματος μπλε ή μαύρο.

Γόμα

Χάρακα όταν απαιτούνται σχήματα.

Μάσκα προστασίας από την Covid-19.

Ένα μικρό μπουκάλι νερό ή χυμό.

Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες μετά την ώρα της επίδοσης των θεμάτων.

Ο χρόνος της δυνατής αποχώρησης καθορίζεται ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα την ημέρα της εξέτασης.

Οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να φέρουν:

  • βιβλία,
  • τετράδια,
  • σημειώσεις,
  • διορθωτικό υγρό ή ταινία,
  • κινητά τηλέφωνα,
  • υπολογιστικές μηχανές,
  • ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

Πότε μηδενίζεται το γραπτό

Εφόσον οι επιτηρητές διαπιστώσουν, ότι κάποιος εξεταζόμενος/η δολιεύεται τις εξετάσεις ή δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις τους ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζόμενους, αφαιρούν το τετράδιο από τον υποψήφιο και ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος παραμένει εντός της αίθουσας, μέχρι να αποφασίσει σχετικά η Λυκειακή Επιτροπή.

Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο, τόσο κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης, όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων εύχονται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.