Η Οικογένεια ως ισότιμος εταίρος στην καλλιέργεια θετικών στάσεων ζωής

Πρόσκληση σύμπραξης με το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό για τη διαμόρφωση αυριανών Ενεργών Πολιτών.        Οι μελετητές της εκπαίδευσης έχουν κατ’ επανάληψη επισημάνει την υψηλή αξία της συμμετοχής των γονέων στο Σχολείο. Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι όταν τα σχολεία, οι οικογένειες και οι τοπικές κοινωνίες συνεργάζονται με στόχο την υποστήριξη της μάθησης, τα παιδιά τείνουν … Περισσότερα