Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2022

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων Μαΐου Ιουνίου 2022 και σας επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε απουσία από αυτές μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο με ιατρική γνωμάτευση. Καλή επιτυχία!!!