Υγειονομικές εξετάσεις για ΤΕΦΑΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζουμε ότι ηυγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για ταΤ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 μέχρι και την Τρίτη 28Ιουνίου 2022.