Πρόσκληση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού

Από τη Στρατολογική υπηρεσία Δυτικής Αττικής λάβαμε την παρακάτω εγκύκλιο για τους στρατεύσιμους της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004), και την επισυνάπτουμε.