Εργαστήρι εκφραστικής ανάγνωσης

Στα πλαίσια του εγγραμματισμού και στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας πραγματοποιήθηκε κατά το μήνα Μάρτιο, μέσω webex με τους μαθητές του τμήματος Β1,   ένα εργαστήρι Εκφραστικής Ανάγνωσης σε συνερασία με την θεατροπαιδαγωγό Μαρία Κουθούρη. Το εργαστήρι συντόνισε η φιλόλογος Μαρία Ντόβα και τα κείμενα που επιλέχθηκαν ήταν για να αποδώσουν τα παιδιά ήταν «Αν οι καρχαρίες ήταν … Περισσότερα